Adana Bronz Döküm
alt
Son Yorumlar
Domain

Savurma Döküm
Boru döküm yönteminde erimiş metal, bir eksen etrafında döndürülen kalıplar içine dökülerek biçimlendirilir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç, metalin kalıp cidarına homojen olarak dağılmasını, parçanın dışının kalıbın iç şeklini almasını sağlar. Oluşan yüksek merkezkaç kuvveti sayesinde dökülen sıvı metal içinde bulunan düşük yoğunluklu kum ve cüruf tanecikleri, metal olmayan kalıntılar ve gazlar dönme eksenine doğru sürüklenir. Dolayısıyla bu yöntemle parça yüzeyinin gözeneksiz temiz ve ince taneli olarak elde edilmesi mümkün olur.

Savurma Dökümün Avantajları

Boru ve benzeri parçalar maça kullanmadan dökülebilir.
Gözeneksiz ve temiz bir içyapı elde edildiğinden bu yöntemle dökülen malzemenin mekanik özellikleri diğer yöntemlerdekilerden daha üstündür.
Parça toleransları dar, yüzeyleri kalitelidir.
Daha geniş alaşım serbestisi sağlanır.
İnce cidarlı boru dökmek mümkün olur.
Erimiş metalin beslenme hızı yüksek olduğundan döküm sıcaklığı düşük seçilebilir.
Kum ve katkı maddelerinin yarattığı çevreye olumsuz etkinin ortadan kalkması sağlanır.
Daha az enerji ile yüksek verim elde edilir.

Savurma dökümdeki kapasite;

• max. 500mm çap ve 600mm boyda yatay savurma döküm
• max. 1500mm çap ve 250mm boyda yatay savurma döküm

Leave a Reply